banner24
KAŞ TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ BAŞKANI DR. OZAN: KAŞ HEPİMİZİN GÖZBEBEĞİ, KAŞ BİZİM YAŞAM ALANIMIZ
 
Kaş’ta çoğumuz doğrudan ve dolaylı turizm ile sürdürüyoruz yaşamımızı.
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği olarak Kaş’ın tüm değerlerinin farkındayız.
Kaş’ın tanıtımı ve turizminin geliştirilebilmesine SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM anlayışıyla yaklaşıyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, hepinizin çok iyi bildiği gibi, doğasıyla, tarihi, kültürü ve insanıyla turizmin tüm bileşenlerinin yok olmadan yaşamını sürdürebilmesidir; örneğin burada balıkçılar da yaşamalıdır, çobanı da, küçük ev pansiyonları da, orfozu da, makilikleri de, Likya Orkidesi de. Çünkü biliyoruz ki Kaş’a insanlar kayalık kıyılarından kaynak sularının karıştığı pırıl pırıl  denizi, herdem yeşil bitki örtüsü, makilikleri, zeytinlikleri, yaz-kış açan mis kokulu çiçekleri, tarihi dokusu, görece bozulmamış kent merkezindeki eski yapılarının yarattığı atmosferi için geliyor. Doğanın bize bahşettiği olanaklar doğasever, sporsever insanları çekiyor beldemize. Bir söz vardır, bilirsiniz: coğrafya kaderinizi belirler: Kaş’ın coğrafyası ve doğal olanakları da nasıl turizm yapmamız gerektiğini bize gösteriyor ki bu bakımdan çok şanslıyız.
Böylesi çok çeşitli olanaklar sunan turizmi, ancak en büyük şansımız olan bu doğayı ve tarihi dokuyu koruyarak sürdürebileceğimiz açıktır. Yani bu doğayı, çevreyi korumazsak turizm büyük yara alır; şüphesiz hiç kimse beton görmeye gelmiyor binlerce kilometre uzaktan.  Doğa olmadan turizm olmaz.
Doğayı, çevreyi, tarihi varlıkları korumak, Kaş için sürdürülebilir turizmin vazgeçilmez koşuludur. 
Zaten Tüzüğümüzün 3. Maddesi de aynen şöyle:  Madde 3: Derneğin amacı Kaş'ın ve Beldelerinin tüm doğal kaynaklarının korunması, güçlendirilmesi; tarihi, arkeolojik, folklorik, mimari ve diğer bütün değer ve zenginliklerini ortaya çıkarmak, korumak, değerlendirmek ve doğal çevre ile uyumlu turizmin gelişmesine katkıda bulunmak. Deniz ve çevre kirliliğinle mücadele etmektir. Tüzüğümüzde de vurgulandığı gibi Kaş Turizm Tanıtma Derneğinin amacı sadece turizmi geliştirmek değil doğal çevre ile uyumlu turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Kaş denizi ve doğası ve diğer tüm güzellikleriyle ayrıcalıklı bir Akdeniz kenti, şöhreti gitgide yayılıyor.  Bu nedenledir ki büyük bir rant, imar, altyapı baskısı altında. Neredeyse tüm projeleri ve yatırım planları Kaş’ı kitle turizmine açmaya yönelik. Oysa “gelişme” diye sunulan bu yatırımlar Kaş’ı Kaş yapan özelliklerinin yok olması anlamına geliyor. Dernek olarak, işte tam da bu nedenle enerjimizin, emeğimizin vaktimizin bir kısmını,  Kaş’ın doğasının, kültürünün, tarihi varlıklarının korunması için harcıyoruz.
Bu amaçla açtığımız ve izlediğimiz davalar ve süreçler şunlardır:
1-2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan SİT alanı olan Limanağzı ve Çukurbağ Yarımadası bölgelerinin imara açılmasına onay veren 1/25000’lik Kaş merkez imar planına karşı dava açılmıştır. Bu plan Antalya 2 İdare mahkemesinde görülmüş, alınan bilirkişi raporu sonrası planlar iptal edilmiştir. Davalının temyizi üzerine dosya Danıştay’dadır. Bu davada Kaş turizm tanıtma Derneği’nin yanı sıra 30 yurttaş davacıdır. Söz konusu imar planı geçseydi Limanağzı ve Kaş’ın siluetini veren Kaş Camping ile İnceboğaz arasında uzanan tepeler “turizm ve otel bölgesi” ilan edilecekti. 
2-Yine aynı konuda Belediye’nin yaptığı ikinci 1/25000’lik plana karşı da ilk davadaki gerekçeler ve alınan mahkeme kararı doğrultusunda dava açılmış, bu dosyada keşif yapılmış ve bilirkişi raporundan sonra yürütmeyi durdurma kararı beklenmektedir. Alanla ilgili 1.100.000 lik planında iptali istendiğinden dava Danıştay Başkanlığı’nda açılmıştır. Danıştay 6. Dairesindedir. Bu davaya Antalya Mimarlar Odası ve WWF Türkiye müdahil olmuşlardır.
Bu İmar Planları, Kaş Merkez, Çerçiler ve Gökseki mahallesinde aşırı yapılaşma ve nüfus yoğunluğu getirecekti.
3- Bu süreçte Dernek,  Kaputaş plajının içine yapılacak büfe ve kıyı kullanımı için yapılan uygulamaları davaya taşımıştır. Kaputaş plajındaki uygulamalara ilişkin sayısıyla Antalya 4. İdare mahkemesine davalar açılmıştır. Bu dava keşifler sonrası alınan bilirkişi raporlarında, bilirkişilerin verilen izinlerin kanuna uygun olduğu ancak yapılan tesis ve uygulamaların izin kapsamı dışında olduğu yönündeki raporları doğrultusunda mahkeme Kaputaş Plajı için  açılan davayı reddetmiştir. İstinaf mahkemesine yapılan itirazlar da reddedilmiştir.
Daha sonra Kaputaş Plajına yapılan merdiven, fosseptik çukuru vs yeni düzenlemeler için Antalya Valiliği, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurduk. 
4-Çukurbağ Köyü ve Kalkan arasına yapılmak istenen ve Kaputaş SİT alanından geçecek olan 28,7 km.Lik otoyol projesi için  Kaputaş SİT alanında geçen yola izin veren Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına karşı  Antalya 4. İdare mahkemesinde dava açılmıştır. Davada Dernek dışında, 76 yurttaş ve Ankara Peyzaj Mimarları Odası davacıdır. Antalya 4. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yürütmeyi durdurmaya karşı yapılan İtiraz üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırmış, dosyada keşif yapılmasına karar vermiştir. 30/11/2018 tarihinde alanda keşif yapılmıştır.
5-Otoyol projesine Antalya Valiliğinin verdiği “ÇED gerekli değildir” kararına karşı da  Derneğimizle birlikte 76 davacı ve Peyzaj Mimarları odası dava açmıştır. Antalya 2. İdare mahkemesi,  Antalya 4 İdare Mahkemesi’nin “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiği için anılan ÇED Gerekli değildir kararının hükmü kalmadığından”   İPTAL etmiştir. Dava, Antalya Valilik’in temyizi üzerine karar Danıştay 14. Dairesinde temyiz aşamasındadır.
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kaş Gelemiş köyü,  Patara ve Fırnaz Koyu SİT Alanları’nın derecesinin düşürülmesine ilişkin 9/1/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karara karşı Derneğimiz, Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile beraber dava açmışlardır. Dava, Antalya 4. İdare Mahkemesinde görülmektedir. Alanda keşfe gidilmiş ve bilirkişi raporu beklenmektedir. Akabinde yürütmeyi durdurma kararı hakkında karar verilecektir. Görüldüğü gibi açılan davalarda, bilirkişi keşiflerinde Derneğimiz kamu yararını gözetmek amacıyla öncülük etmektedir. 2016 yılında gündeme düşen “Kaş’a Uluslararası Havalimanı” yapılacağına dair haberler üzerine Derneğimiz konuyu araştırmış, bunun tam bir çevre felaketi yaratacağı anlaşılmıştır. Bu projeye karşı çevre halkı, Antalya ve Kaş’taki diğer STK’Lar ile işbirliği yapılmış, karşı kampanyalar halen yürütülmektedir.
Faaliyetlerimizi de şöylece özetleyebiliriz:
4 MevsimKaş Projesinin ortaklığını yapmış bir Dernek olarak Kaş’ta turizmin yaz seonu dışında sürdürülmesine katkı veriyoruz. Bu amaçla Likya yolu yürüyüşleri düzenliyoruz. Son faaliyet dönemimizde 2 kez EMİTT Uluslararası Turizm Fuarına katıldık ve Kaş’ın tanıtımına aktif destek verdik. 7-10 Aralık 2017 İzmir Turizm Fuarına katılarak Kaş’ın tanıtımına katkı verdik. Mart 2017’de Almanya Bremen Üniversitesi Master öğrencilerinin Kaş’ta Sürdürülebilir Turizm Projelerine destek verdik ve proje raporunun sunumunun Kaş’ta yapılmasını sağladık. Hazırladığımız ve izlemekte olduğumuz diğer projelerimizi de şöylece özetleyebiliriz:
Mart 2017 yılında “Likya Yollarında Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi için Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesini” Kaş Kaymakamlığı ortaklığıyla hazırladık. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığına sunduk. Bu kapsamda, seçilecek 50 girişimci kadının hem projedeki eğitim programını hem de KOSGEB’in girişimci eğitim programını almaları hedeflenmişti. Ancak başvurumuza destek alamadık. Temmuz 2017 de WWF’in “Türkiye’nin Canı Hibe Programı” çağrısına “Kaş Deniz Kaplumbağaları Günü Projesi” adıyla başvurduk. Buna göre deniz kaplumbağalarıyla ilgili başta çocuklar olmak üzere halka eğitimler vermeyi, dünya ile paralel olarak deniz kaplumbağaları gününü Kaş’ta kutlamayı hedefledik. Bu projemize destek alamadık. Temmuz 2017’de Birleşmiş Milletlerin Anadolu Efes Firmasıyla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı kanalıyla “Gelecek Turizmde” proje teklif çağrısına Kaş Kaymakamlığıyla beraber yanıt verdik. “Kaş: Küçük Kent-Büyük Miras” adıyla katıldık. 25 Mart 2018 tarihinde Kaş’ın köylerinin güzelliklerini ve endemik bitkilerini tanıtmak için Çukurbağ Köyünde 8-10km lik geniş katılımlı bir doğa yürüyüşü ve müzik şenliği düzenledik.
Nisan 2018’de AB Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Korunan Alan Yönetimine aktif katılımları için kapasite artırma faaliyetini içeren projeye WWF’in önderliğinde ortaklık başvurusu yaptık. Ön başvuruyu kazandık, kesin başvuru davetine geçtiğimiz günlerde yanıt verdik. Bu projenin sonucu beklenmektedir. Mart 2018’de üyelerimizle yeni üye kayıt ve bağış şöleni düzenledik.
Kaş Eski Devlet Hastanesinin yerinin ARKEOPARK olması ve Kaş turizmine kazandırılması için resmi başvurular yaptık. Süreç halen devam etmektedir. 30 Kasım 2018 günü, yani geçtiğimiz Cuma, Kaş-Kalkan Otoyol Projesi İptal Davası ile ilgili olarak Bilirkişi keşfi vardı. Gün boyu süren keşifte, Kaş Pınarbaşı köyünden başlayarak, Kaputaş Plajına ve en son Ulugöl Kalkan’a kadar heyetle birlikte gidilerek GPS noktalarında duraklanarak otoyol geçiş noktalarının görülmesi sağlanmıştır. Heyete bunun Mersin-Muğla transit yolu olduğu, Karayollarının projedeki mevcut araç trafiği ölçümünde de belirttiği gibi Kaş’ın böyle bir yola ihtiyacı olmadığı anlatılmıştır. Yani halkın hiç de ihtiyaç duymadığı bir otoyol ile tüm Akdeniz trafiğini buraya yönlendirileceği, bunun da hem tarım alanlarını, hayvancılığı yok edeceği, hem de su kaynaklarını, düdenleri doldurarak doğal yaşamı altüst edeceğini, otoyolun yaratacağı diğer zarar ve hasarları tüm heyete  en uygun ve samimi dille anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki 2 yılda yine Kaş için çalışacağız; bu uğurda özveri ve özenle, içtenlik ve dayanışmayla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Kaş bırakmak için çabalamaya devam edeceğiz. Tüm bu başarılı çalışmalarımızda emeği geçen herkese gelmiş geçmişe tüm yönetim kurulu asil ve yedek üyelerimize, denetçilerimize, emeği geçen herkese ve nihayet KAŞ İÇİN ATTIĞIMIZ HER ADIMDA bizi yalnız bırakmayan TÜM destekçilerimize sonsuz teşekkürler.
Özellikle devam eden mücadelelerimiz ve davalarımız için desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz.
Kaş’ta betonlaşmaya hayır, başka Kaş yok!
Birlikte BAŞARDIK, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!
 
 
 
 
 
 
 
banner71
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner81

banner82

banner88

banner109

banner110

banner112

banner113

banner114

banner120

banner122

banner123

banner151

banner150

banner77

banner83

banner84

banner87

banner89

banner91

banner111

banner95

banner117

banner121

banner125

banner152

banner153

KAŞ GÖMBE YAYLASINDAN KAR GETİRİP DAĞITTILAR

Haberi Oku