Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından her yıl düzenlenen 7. Uluslararası 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, bu yıl 14-17 Aralık tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. 

Kongrenin teması 'Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe' olarak belirlendi. Ayrıca kadın ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, çevre sağlığı, iş sağlığı, sağlık politikaları, afet ve acil durumlarda sağlık, engellilik, toplum ruh sağlığı başta olmak üzere pek çok halk sağlığı konusu geniş bir yelpazede kongrede ele alınacak. 

Halk sağlığı temelde sağlığın korunması (çevre sağlığı, güvenli içme suyu, atık bertarafı, iş sağlığı, halk sağlığı acillerine hazırlık vb), hastalıklardan korunma/erken teşhis (aşılama, tarama programları vb) ve sağlığı geliştirme (sağlık okur yazarlığını artırma, eğitim vb) hizmetlerini içeriyor. Bulaşıcı olmayan hastalıkları kontrol edebilmek için obezite, hareketsiz yaşam, kötü beslenme, tütün bağımlılığı gibi risk faktörleri ile mücadele edilmesi gerekiyor. Güvenli olmayan içme suyu nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 500 bin insan ishalli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü bağışıklama ve içme suyu klorlanmasını dünyada sağlık için yapılan en önemli iki temel müdahale olarak ifade ediyor. Bu bağlamda sağlığı korumayı, geliştirmeyi ve hastalıkları önlemeyi amaçlayan halk sağlığı hizmetleri tedavi edici klasik hastane hizmetlerinden çok daha önemli ve öncelikli. Ayrıca yukarda belirtilen halk sağlığı ilkeleri tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Halk sağlığı tüm sağlık sektörünün ve toplumun bilmesi gereken hizmetlerin bütünü. 

Ülkemizde halk sağlığı alanında çalışan tüm uzmanları, akademisyenleri, öğrencileri, halk sağlığına emek ve gönül verenleri, bu alanda çalışan farklı kurumları buluşturmayı amaçlayan kongre, paneller, konferanslar, kurslar, bildiri sunumları gibi zengin bilimsel içerikle hazırlandı. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi www.uhsk.org adresinde yer alıyor.

SÜMER EZGÜ, KUMLUCA'DA SÖYLEŞİYE KATILDI SÜMER EZGÜ, KUMLUCA'DA SÖYLEŞİYE KATILDI

Editör: ADEM AYDIN