2 Ocak 2023 tarihli Kaş Belediye Meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde yer alan ‘’DENETİM KOMİSYONU’’ seçimlerinde Belediye Kanunu’nun 24 ve 25. maddeleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesine aykırı olarak yanlış seçim ve usulsüz uygulamalar yapılmıştır.

Kaş Belediye Meclisi’nde; AKP 12, / CHP 8, / İyi Parti 3, / MHP 3 üye ile temsil edilmektedir. Belediye Başkanı dâhil Kaş Belediye Meclisi 26 üyeden oluşmaktadır. Hem Belediye Kanunu’nun 24. ve 25. maddeleri hem de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi, komisyonların nasıl belirleneceğini, Meclis’teki oylamaların nasıl yapılacağını açık seçik belirtmektedir. Bu maddelere göre; ‘’Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.’’

Buna göre; hem ‘’Nispi Temsil Yöntemi’’ hem de ‘’Basit Orantı Yöntemi’’ kullanılarak seçime gidildiğinde 5 kişiden oluşacak olan ‘’DENETİM KOMİSYONU’nda, 15 üyeden oluşan AKP- MHP ittifakına 3, Mecliste 8 üye ile temsil edilen partimize ise 2 üyelik düşmektedir.

‘’Denetim Komisyonu Oluşturulması’’ gündemine geçilmeden önce oturumu yöneten Meclis Başkanı’nın yukarıdaki hesapları yaparak siyasi parti gruplarına komisyonda temsil edilecekleri üye sayısını yazılı olarak bildirmesi usul ve yasa gereğidir. Ancak siyasi parti gruplarına böyle bir bildirim yapılmamıştır. Meclis Başkanı tarafından gruplara böyle bir bildirim yapılmadan başlanan gündem maddesinin görüşülmesinde ‘’Denetim Komisyonu’’nun 5 kişiden oluşacağına oy birliği ile karar verilmiş ve oylamaya geçilmiştir. Oylama için AKP- MHP ittifakı 3, / CHP 2 aday göstermiş, / İyi Parti ise aday göstermemiştir. Adaylar belli olduktan sonra gizli oylama yöntemiyle yapılan oylamada aday olan 2 CHP’li üyenin her birine 8’er oy çıkmış, 12 üyenin de AKP’nin aday gösterdiği 3 üyeye ek olarak aday olmayan 4. üyeyi de pusulalarına yazdığı görülmüştür. Oysa her üyenin en fazla 3 üyeye oy verme hakkı vardır.

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

Parti sözcümüzün ısrarla; ‘’Bu oylama yasaya ve usule uygun değildir. Kabul edilmesi de mümkün değildir. Yanlış yapılan bu oylama hemen iptal edilip doğrusunun yapılması yasa gereğidir…’’ uyarılarına rağmen Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) bu yanlış oylamayı kabul etmiş ve eşit oy alan CHP’li 2 üyeyi de teke düşürmek için ikinci bir oylama yaptırmıştır. Hem yapılan birinci oylamanın hem de yapılacak olan 2 oylamanın yanlışlığını ısrarla dile getirerek, ‘’Bu yanlışlıkların içinde olmamak için adaylıktan çekildiğini belirten ve aday değilim!..’’ diye feryat eden Ali ARITÜRK’ün feryadını dikkate almayarak ikinci bir oylama yaptırmıştır.

CHP GRUBU OTURUMU TERK ETTİ

Yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi için ısrarla Meclis Başkanlığı’na çağrıda bulunan CHP Meclis Grubu, çağrılarının dikkate alınmamasını protesto etmek için topluca oturumu terk etmiş, yaşanan yanlışlık ve usulsüzlüklerin düzeltilmesi için yazılı olarak Kaş Kaymakamlığı ile Kaş Belediye Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Yapılan bu başvurulardan sonuç alınamaması halinde Partimiz ‘’İdari Yargı’’da yürütmenin durdurulması ve kararın iptali davaları açacaktır.

BELEDİYE, GELİR VE GİDERLERİNİN DENETLENMESİNİ İSTEMEMEKTEDİR

CHP’li ‘’Denetim Komisyonu’’ üyelerinin geçen yıllardaki özverili ve dikkatli çalışmaları sonucu ‘’Kaş Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu’’na yansıyan yanlışlık ve usulsüzlükler Bakanlık müfettişlerinin de dikkatlerini çekmiş, kendi denetim raporlarında bu tespitlere yer vermişlerdi. 2 Ocak 2024 tarihinde Kaş Belediyesi Meclis salonunda yaşananlar, Kaş Belediyesi’nin 2023 faaliyetleri ile 2023 gelir ve giderlerinin denetlenmesini istemediğini ve Kaş kamuoyundan saklamak istediğini göstermektedir.

KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNULUR.

KAŞ İLÇE CHP TEŞKİLATI ADAY TANITIM TOPLANTISINDA KAŞ İLÇE CHP TEŞKİLATI ADAY TANITIM TOPLANTISINDA

Editör: ADEM AYDIN