İyi Parti Kaş Belediye Başkan Adayı İsmail Gökçe yaptığı açıklamada; Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile Kaş'ımızı hak ettiği  şeffaf, demokratik, adil, hesap verebilir ve likayetli kadrolarla yöneteceğiz. Başta Kent Konseyi olmak üzere tüm  sivil  toplum kuruluşlarını daha aktif hale getirilerek yönetimin bir parçası haline  getireceğiz.  Gelecek nesillere daha iyi  ve yaşanabilir bir Kaş bırakmak bizim boynumuzun borcu olarak görüyoruz.  Bu nedenle öncelikli olarak Kaş'ımızı ranttan, yağmadan ve talandan koruyacağız.  Dolayısıyla Kaş'ımızı doğasıyla, kültürüyle, deniziyle, dağıyla, insanıyla, tarımıyla, İnsanıyla, turizmiyle, herşeyiyle koruyarak yaşatacağız.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile;

1.)Sosyal Konutların yapılması

2.)Sosyal Tesislerin arttırılması

KAŞ'TA LİKYA SU YOLU YÜRÜYÜŞÜ KAŞ'TA LİKYA SU YOLU YÜRÜYÜŞÜ

3.)Ücretsiz  Piknik ve Dinlenme Alanları

4.)Kapalı Pazar yerlerinin yapılması

5.) Esnaf Lokantalarının açılması

6.) 65 yaş üstü olan vatandaşımıza ulaşım, elektrik ve su yardımı  desteği

7.)Gençlerimizin ihtiyacı olan ve faydalanabilecegi danışma ve gençlik  merkezleri

8 )Öğrencilerimiz için  ücretsiz toplu taşıma ve burs  olanağı.

9.)Futbol, yüzme, tenis santranc gibi etkinlikleri  arttıracagız.

10.)Meslek edindirme kurslarının sayısını arttırıp iş bulma olanağı sağlayacağız.

11.)Kreş sayısını yerleşim yerlerine  yayarak sayısını arttıracagız.

12.)Yeni sanayinin bir önce yapılıp ilçe merkezinden taşınmasını sağlayacağız.

13.)İmar alanlarının nüfusa orantılı olarak alan ve sayısını arttırarak imar kirliliginin önüne geçeceğiz.

14.)Kadınlarımıza üreten  girişimci desteği vererek  ıstıhdamınını sağlayacağız .

15.)Kadınlarımıza ürettikleri  ürünleri  satması için haftara bırgun ücretsiz yer temin edeceğiz

16. ) Toplu Ulasımı olmayan mahallelerimize toplu taşıma  konusunda destek  vereceğiz.

17. ) Kaş ve Kalkan başta  olmak üzere  tüm mahallelerimizde otopark sorunu çözeceğiz.

18.) Kaş 15 Temmuz Meydanında yer altı otoparkı ve Belediye pasajı yapacağız.

19.) Turizmi çeşitlilik olarak arttırıp ekoturizm, yayla ve deniz turizmini  yaygınlaştıracagız.

20.) Çevre Dostu Belediyecilik anlayışı ile  karada daha çok yeşil ve denizde daha çok mavi anlayışını yerleştireceğiz.

21.) Sera atıkları başta olmak üzere geri dönüşüm ile katı atık tesislerini etkin hale getireceğiz.

22.)Sokak hayvanlarına sahip çıkıp her türlü barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarını giderecegiz.

23.)Yeraltı sularımızı koruyup daha içilebilir su kaynaklarını kullanılabilir hale getireceğiz

24.)Yenilenebilir enerji tesislerinin kullanımını yaygınlaştıracagız.

25.)Tarım sektörüne  bılgı ve girdi desteği vereceğiz.

26.)Yöresel olarak üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazar yerlerinin teminini  için destek sağlayacağız.

28.)Alt yapı çalışmalarını başlatıp ve kentsel dönüşümü sağlayacağız.

29.)Betonlaşmanın önüne geçerek bina ve parsel bazlı yeni kentsel dönüşüm projeleri üreteceğiz.

30.)Kırsal mahallelerimizde bilgi  ve proje desteği vererek marka ürünlerini  ve kültürel değerlerini yaşatarak ekonomisine katacagız.

31.)Yerleşim yerlerinde çevre dostu anlayışını hakim kılarak her türlü haşere ile mücadele ederek  hijyenik temiz bir ortam sağlayacağız.

32.)Bölgemizin  katma değerini  ve tanınırlıgını arttırarak  halkımıza ekonomik katkı sunacağız.

33.)İlçemize Kaş/ Kalkanda bir Turizm ve Yeşilköy/Ova/Kınık havzasında birde Ziraat Yüksekokulu için  çalışmalara başlatacagız.

34.)Kaş bölgesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçebilmek için ışıklı ve işaretli kavşak yapıp sayısını arttıracagız.

35.)Mevcut spor kulüplerine destek sağlayıp onları yaşatacağız.

Editör: ADEM AYDIN