Kaş Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını 2 Mayıs Perşembe Günü (Bugün) yapılacak.

Kaş Belediye Meclisi 2 Mayıs Perşembe günü (Bugün) saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda olağan meclis toplantısını yapmak üzere toplanacaktır.

    5393 sayılı Belediye kanununun 20.maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2024 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM

1-) Açılış ve yoklama

2-) 2023 Mali Yılı kesin hesabının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b) fıkrası gereğince

görüşülmesi.

3-) Bayındır Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.

4-) Çukurbağ Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.

KAŞ'TA GEMİDE RAHATSIZLANAN AŞÇI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ KAŞ'TA GEMİDE RAHATSIZLANAN AŞÇI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

5-) Gökceören Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.

6-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesindeki “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden

kararlaştırdığı günde toplanır” hükmü doğrultusunda Belediyemizce her ay yapılan Meclis toplantılarının

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince, sesli ve görüntülü cihazlarla

kaydedilmesi konusunun görüşülmesi.

7-) Belediyemize ait Kaş Likya Turizm İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Madencilik ve Ticaret Limited

Şirketi ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin g)

fıkrası gereğince Belediye Başkanı Erol DEMİRHAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-) Dilek ve Temenniler.

9-) Kapanış.

Editör: ADEM AYDIN