Kaş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

    Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri, oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantıda, Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit ve Koruma Alanı 1/1000 ve 1/1500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Plan Hükmü Değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Kalkan Mahallesi içerisinde 12 ada 9 parsel kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı planlanması amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

KAŞ'TA SAHİLLERE AKIN ETTİLER KAŞ'TA SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Zabıta memurlarına fazla mesai ücreti verilmesi konusu görüşüldü. Söz konusu ücretin, tavan fiyattan 2470 lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Editör: ADEM AYDIN