Kaş Marina’da Ocak 2021’de ilçe belediye meclisince reddedilen imar planı değişikliği talebi yeniden gündemde. Kaş Çevre Platformu, marinadaki yapılaşma artırımı girişimine tepki gösterdi…
Antalya’nın Kaş ilçesinde Makyol ve Setur ortaklığındaki Makmarin AŞ tarafından işletilen Kaş Marina’ya ticari alanlar, otel ve SPA merkezi eklemek için imar planında değişiklik yapılmak istenmesine Kaş Çevre Platformu’ndan tepki geldi. Platformdan yapılan açıklamada, marinada yüzde 5 olan inşaat oranının iki katına çıkarılmak istendiği, 4,5 metre olan kat yüksekliğinin ise 6,5 metre olarak talep edildiği belirtilerek, “Böylesine yapı yoğunluğuyla Kaş Marina, marinaların asli görevi olan yatlara hizmet vermekten ziyade, kentin kalbinde bir nevi AVM ve otel mekânına dönüştürülmesi planlandığı anlaşılmaktadır ki bu da Kaş’ı diğer turizm beldelerinden ayıran butik, yerelle bütünleşen, doğayla bütünleşen turizm özelliğine, anlayışına ve geleneğine uygun değildir” ifadelerine yer verildi.
 
Antalya’nın Kaş ilçesinde Makyol ve Setur ortaklığındaki Makmarin AŞ tarafından işletilen Kaş Marina’da ikinci kez ilçe belediyesinin gündemine getirilen imar değişikliği talebi kapalı bir koy olan Bucak Denizi üzerindeki baskıyı artıracak. Kaş Bucak Denizi Koyu’nda 2011’de işletmeye açılan marinada işletmeci firma 2020 yılında imar değişikliği talebinde bulunarak mevcuttaki yapı yoğunluğunun artırılmasını istemişti. Kaş Belediyesi’ne sunulan plan değişikliği teklifi, imar komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülmeyerek belediye meclisinin 4 Ocak 2021 tarihli oturumda bütün siyasi partilerin ortak kararı sonucu oybirliği ile reddedilmişti. Yeniden gündeme getirilen imar değişikliği talebi, Kaş ilçe merkezine alternatif yeni bir turistik merkez yaratmayı hedefliyor.
 
Otel, spa ve ticari alan ilave edilmek isteniyor
Marinanın kapasitesini yükseltmek ve mevcuttaki ticari alanları genişletmek isteyen işletmeci firmanın, yeniden imar planı değişikliği hazırlayarak ilçe belediyesine sunduğu öğrenildi. Marinadaki yapılaşma yoğunluğunu iki katına çıkarması beklenen plan değişikliğine Kaş Çevre Platformu ise tepki gösterdi. Makmarin AŞ’nin hazırlattığı imar değişikliği talebini içeren ‘Otel, Ticari Alanlar ve Spa İlavesi Fikir Projesi’ başlıklı sunumda, yüzde 5 olan mevcut inşaat izninin yüzde 10’a çıkarılmak istendiğine dikkat çeken platformun açıklamasında, 4,5 metre olan kat yüksekliğinin de 6,5 metreye çıkarılacağı kaydedildi.
 
İnşaat hakkı yüzde 219 artıyor, 2 iskele daha geliyor
Mevcut imar planındaki kara alanının 58.499,52 metrekare olduğuna dikkat çekilen Kaş Çevre Platformu’nun açıklamasında, yapılmak istenen imar planı değişikliği ile bu alanın 64.211,44 metrekareye çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada yer verilen bilgilere göre Kaş Marinada mevcutta 2.924,98 metrekare olan inşaat hakkı, yüzde 219’luk artışla 6.421,14 metrekareye çıkarılmak isteniyor. Plan değişikliği ile ayrıca mevcutta 487 tekne bağlama kapasitesi bulunan 7 yüzer iskeleye ilave olarak 122 tekne kapasiteli 2 yeni yüzer iskele daha eklenmek isteniyor.
 
Marinanın doğusundaki çekek alanı ticari alana dönüyor
Plan değişikliği ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından konuyu değerlendiren Kaş Çevre Platformu’nun yaptığı açıklamada, daha önce belediye meclisinin reddettiği düzenlemenin aynı şekilde yeniden gündeme getirildiğine vurgu yapılarak, “Plan değişikliği ile marinanın doğu tarafındaki yat bakım çekek alanının denize sıfır bandına yeni ticari amaçlı binalar (dükkânlar) yapılacak, batı tarafındaki otel binaları yükseltilerek oda kapasitesi artırılacak, denize 2 yüzer iskele daha yapılacaktır” denildi.
 
Denizle halkın arasına 6 metrelik duvar
Deniz kıyısına yapılacak 6,5 metre yüksekliğindeki yapıların kıyının ve genel olarak Kaş’ın siluetini bozacağı kaydedilen açıklamada, bu denli yapı artışının marinanın genel görünümünde ve kullanımında bir sıkışıklık yaratacağı görüşüne yer verildi. Marina girişindeki 6 metre yüksekliğindeki duvarlar ile denize sıfır olarak planlanan ticari yapıların denizle halk arasında bir duvar oluşturacağının altı çizilen açıklamada, “kıyı, halktan görsel ve kullanım anlamında koparılmış olacaktır” denildi. ‘
 
Yat limanı otel ve AVM mekânına dönüşecek
Talep edilen imar değişikliği ile mevcutta yaşanan çekek yeri sorununun daha da artacağına değinilen platform açıklamasında, “Plan teklifindeki 122 yat kapasiteli 2 Yüzer İskele ilavesiyle oluşacak yoğunluk çekek yeri darlığı sorununu iyice artıracaktır. Böylesine yapı yoğunluğuyla Kaş Marina, marinaların asli görevi olan yatlara hizmet vermekten ziyade, kentin kalbinde bir nevi AVM ve otel mekânına dönüştürülmesi planlandığı anlaşılmaktadır ki bu da Kaş’ı diğer turizm beldelerinden ayıran butik, yerelle bütünleşen, doğayla bütünleşen turizm özelliğine, anlayışına ve geleneğine uygun değildir” görüşüne yer verildi.
 
Yapı yoğunluğu trafik ve otopark sorununu artıracak
Marinadaki yapı yoğunluğunun ilçedeki trafik sorununu daha da artıracağına işaret edilen açıklamada, “Kaş’ın en büyük sorunlarından biri gitgide yoğunlaşan araç trafiği ve park sorunudur. Bu sorun hâlihazırda Marina içinde de yaşanmaktadır. Proje ile Kaş merkez dışında ikinci bir ‘cazibe merkezi’ yaratılmak istenmektedir. Bunun getireceği araç yoğunluğunun park sorununa dâhilde çözüm düşünülmemiştir. Proje hayata geçerse, marinaya gelenler genişletilme imkânı olmayan Uğur Mumcu Caddesi'ne park etmek zorunda kalacak, Kaş’ın mevcut trafik ve otopark sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir” denildi.
 
Açıklamada deniz kirliliğine dikkat çekildi
Yatların mutfak ve lavabo sularının doğrudan denize aktığına dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde bunu engelleyici bir mevzuat henüz yoktur. Bu nedenle de yat limanları deniz kirletici yerlerdir. Kaş Marina’nın son yıllarda özellikle Pandemi dönemi ve sonrasında yat bağlama yoğunluğu artmış ve yatında sürekli veya uzun süreli yaşayan insan sayısı artmıştır. Bu deniz kirliliğini de beraberinde getiren bir durumdur” ifadelerine yer verildi.
 
Marinanın olduğu bölge kirlilik açısından riskli çıktı
Açıklamada, 2014 yılında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kalkınma Bakanlığı ve Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği için hazırlanan Kaş’ın deniz ve kıyı alanlarının korunmasıyla ilgili bir raporda, bölgedeki mevcut kirleticiler arasında gösterilen Kaş Marinanın etkisiyle Bucak Denizi olarak anılan koyun riskli bölge olarak gösterildiğinin de altı çizilerek şöyle denildi: “Bucak Körfezi'nde koliform kirliliği oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kirlilik zorunlu değerden düşük olmakla birlikte, mevcudiyetleri suda dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de var olabileceğini göstermektedir. Escherichia coli ölçümleri de Ocak ve Şubat ayında Bucak körfezinde dışkı kaynaklı kirliliğin bulunduğunu göstermektedir. Tehlikeli bir bakteri türü olan pseudomonas aeuroginosa en fazla Marina girişindeki K8 noktası ile Liman önündeki K3 noktasında ölçülmüştür.”
 
Planlama bitişinde arkeolojik sit alanı var
Planlama alanının bitişiğinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunduğu da vurgulanan açıklamada, “Bu alanların İmar Planlarına konu edilmesi ve/veya herhangi bir inşaat faaliyeti yapmak kanunen mümkün değildir. Ancak Firmanın sunumunda o alandan giriş verildiği görülmektedir. Projede giriş olarak gösterilen alan 1.Derece Arkeolojik Sit alanıdır, planlama konusu yapılamaz” denildi.
 
Kamu yararı yok, firmaların rantı var
Kaş Marinada imar değişikliği ile birlikte 122 teknelik kapasite artışının mevcuttaki deniz kirliliğini daha da artıracağına işaret edilen açıklamada alanda yapılması planlanan yapılaşmalar için ÇED sürecine tabi olması gerektiği belirtilerek “Marina’da yaratılmak istenen bir nevi AVM tarzının, artık sıradanlaşan tek tipleşen alışveriş/yeme içme mekânlarının Kaş'ın kendine özgü yerel/butik yapısını bozacağı, Kaş’ın esnafını ekonominin dışına itme tehlikesi göz ardı edilmemelidir. İmar Plan Değişikliği tamamen ortak firmaların rantını artırmaya yöneliktir, kamu yararı yoktur” ifadelerine yer verildi.
 
Belediye İmar Komisyonu 'Fayda değil, zarar getirecek' demişti
Kaş Belediyesi İmar Komisyonu, daha önce konuyla ilgili Aralık 2020’de hazırladığı raporda plan değişikliği talebine ilişkin şu görüşlere yer vermişti: “Yat limanları her ne kadar özel girişime izin verilmiş olsa da esasen kamusal alanlardır. Mevcut yat limanı çevresiyle bütünlük oluşturmayı başarmıştır ve görevlerini ziyadesiyle yerine getirmektedir. Yatçılar tesisin sahip olduğu bu yalınlık ve çevre uyumluğundan dolayı burayı tercih etmektedirler. Konaklama tesisi yapmak üzere gidilen bu yoğunluk artışı sahip olunan bu durumu bozacağı ve kamusal bir tesis olmaktan çıkaracağı aşikârdır. İlçemiz adına bu durum faydadan ziyade zarar getirecektir.”
 
Gözler plan değişikliğini oylayacak belediye meclislerinde
Kaş Marinadaki imar planı değişikliği talebine karşı belediye meclisinin bu kez nasıl bir tavır merak ediliyor. Kaş Belediye Meclisinin onaylaması durumunda plan değişikliğinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin oylamasına sunulması bekleniyor. Son yıllarda çarpık ve kaçak yapılaşma yüzünden betonlaşma baskısıyla karşı karşıya kalan Kaş’ta marinadaki yapı yoğunluğunu iki katına çıkarması beklenen plan değişikliğine karşı gözler şimdi ilçe ve büyükşehir belediye meclislerine çevrilmiş durumda.
DEĞERLENDİRME:
  1. İmar Değişikliği Teklifi Belediye Meclisi’nin oybirliği ile reddedilmişti, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı şekilde yeniden teklif ediliyor.
 
  1. YAPILAŞMA SORUNU (Rant Tesisleri/AVM/Otel)
Firmanın sunumundan ve proje kitapçığından anlaşıldığı üzere, plan değişikliği ile Marina’nın doğu tarafındaki yat bakım çekek alanının denize sıfır bandına yeni ticari amaçlı binalar (dükkânlar) yapılacak, batı tarafındaki otel binaları yükseltilerek oda kapasitesi artırılacak ve denize 2 yüzer iskele daha konulacaktır.
Bu tasarımın sakıncaları:
Denizin tam kıyısına yapılacak 6,5 m. yüksekliğindeki yapılar, kıyının ve genel olarak Marina’nın silüetini bozacaktır. Bu yapı artışı Marina’nın genel görünümünde ve kullanımında bir sıkışıklık durumu/görüntüsü/duygusu yaratacaktır.
 
  1. TRAFİK-OTOPARK SORUNU
Kaş’ın en büyük sorunlarından biri gitgide yoğunlaşan araç trafiği ve park sorunudur. Bu sorun hâlihazırda Marina içinde de yaşanmaktadır.Proje ile “Kaş merkez dışında ikinci bir cazibe merkezi” yaratılmak istenmektedir. Bunun getireceği araç yoğunluğu ve park sorununa çözüm düşünülmemiştir.Proje hayata geçerse, Marina’ya gelenler genişletilme imkanı olmayan Uğur Mumcu Caddesi’ne park etmek zorunda kalacak,Kaş’ın mevcut trafik ve otopark sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşecektir.
 
  1. ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU
Yatların mutfak ve lavabo suları (gri su) doğrudan denize akmaktadır. Ülkemizde bunu engelleyen bir mevzuat henüz yoktur. Bu nedenle de yat limanları denizi kirleten yerlerdir. Kaş Marina’nın son yıllarda, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında, yat bağlama yoğunluğu artmış ve yatlarda sürekli veya uzun süreli yaşayan insan sayısı fazlalaşmıştır. Bu durum deniz kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Teklif edilen imar değişikliği kapsamında, bağlama kapasitesindeki 122 teknelik artışın da deniz kirliliğini artıracağı şüphesizdir.