MEİS ADASI
 Meis Rumca adıyla Kastellorizo   adası Osmanlı İmpatatorluğu döneminde  1867 yılında kaza/ ilçe olmuştur. Sancak olan  Rodos Adası ile birlikte Bahrisefit Vilayetine bağlı olarak yönetilmiştir.
  1530 yılında Köftere/ Kasaba merkezinde   Kaş  adıyla ilçe kurulmuştur. Kaş Teke Sancağı"na, Teke Sancağı ( Antalya ) ise  Anadolu eyaletine bağlı olarak yönetilmekteydi.
 Yazar İoannis Kafaoğlu"na göre o yıllarda  Kaş kazasında 150 hane Hristiyan dini Ortodoks mezhebine bağlı Rum aile bulunmaktaydı. Ayrıca bu halk içerisinde Ermeni   kökenli  insanlarda yaşamaktaydı.
  12 Ocak 1915 tarihinde Lakral adlı Meis"li çete reisi Fethiye kazası Kayılı ( Kayaköy)  köyünden ve Sömbeki Adası"ndan   topladığı 50-60  kişilik  Rum asıllı kişiler ile  Kaş kazasına baskın düzenlemiş ve  karakoldaki askerleri öldürmüşlerdir. Çete o zaman Andifli olarak anılan kazanın üstündeki tepeye Fransız bayrağı çekmiştir. O sırada ilçeye iki torpido ve zırhlı çıkmış, ilçe merkezi yağmalanmış, K Bura aş merkezinde bulunan Osmanlı memurları ve eli silah tutma çağındaki sivil kişiler esir alınarak Meis adasına götürülmüşlerdir. Esirler burada 3 ay tutulduktan sonra  Portsai ve Fransa'nın çeşitli şehirlerinde 4 yıl esir tutulmuşlardır. O zaman Dahiliye Nezareti bu olaya destek veren 15-50 yaş arasındaki  Rumların iç bölgelere gönderilmesini uygun görmüştür. Bu olaydan sonra  27 Aralık 1916 tarihinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Komutasındaki  askerler tarafından, Meis limanında demirli bulunan İngiliz Ben Mery Chree isimli kruvazör ve 200 yakın yelkenli ve sandal batırılmıştır. 3 Mart 1917 tarihinde ise sahil bölgelerde yer alan kasaba ve köylerdeki Rumlar iç bölgelere nakli emri verilmiştir. Bu  dönemlerde, Fethiye, kaya, Kalamaki ( Kalkan ) Demre,Finike  Ağva ve Antalya'da  yaşayan ve   para karşılığı İngilizlere casusluk yapan Rum asıllı kişilerin  sahillere 3-4 günlük mesafede yer alan iç bölgelere gönderilmesi uygun görülmüştür.
Lozan Antlaşmasında Meis Adası"nın durumu
 Lozan Barış Antlaşması"nın 12.maddesinde  Türkiye"nin eğmenliğine Yunanistana devrettiği adalar ismen tek tek sayılmıştır.
Antlaşmanın 15. maddesinde Menteşe Adaları ( On iki Adalar ) ve bunlara bağlı bitişik " adacıklar " ile MEİS  adası İtalya"ya devredilmiştir.
İkinci Dünya savaşının sonunda İtalya"nın yenilmesiyle, İngiltere"nin ve ABD"nin  çabalarıyla 10  Şubat  1947 tarihli ( Paris ) İtalyan Barış Antlaşması^nın 14. maddesiyle  Rodos ve Meis dahil 13 Ada ve onlara yakın adacıkları silahsızlandırmak koşuluyla  Yunanistan"a devretmiştir.
Meis Adasından ayrı adacıklar olan Karaada ( Ro ) ve Fener Adası anlaşmalarda ismen yer almadığından ve haritalarda gösterilmediğinden bu iki adanın Yunanistan'a devri devletler arası ilişkilerde tartışma konusu olmuştur. Fener Adasında ( İpsili ) Osmanlı döneminden beri işletilmekte olan deniz feneri şimdi Yunanistan tarafından işletilmektedir.
 Osmanlı Dönemi Kaynaklarına göre,    Meis Rumca adıyla Kastellorizo  Adası 1867 yılında kaza/ ilçe olmuştur. Rodos adasıyla birlikte bahdisefit vilayetitine bağlı bir ilçe olarak yönetilmiştir. Aynı kaynaklara göre  KAŞ