AV. CAVİT ARI’DAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’E, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ÇARPICI SORULAR.

   Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit ARI;1957 yılında yürürlüğe giren ve ülkemizde yılın Ocak ve Temmuz aylarında eşit taksitler halinde toplam 2 kez ödenen Türk Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV), VATANDAŞLARIMIZI DAHA ÇOK ETKİLEMEKTEDİR

Av. Cavit Arı; “Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ülkemizde servet vergileri içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Türkiye’de vergi gelirlerinin çoğunun dolaylı vergilerden oluştuğu, gelir vergisi gibi dolaysız verginin ise kaynakta kesinti (stopaj) yöntemiyle toplandığı göz önüne alındığında, bireylerin ödedikleri vergiyi hissetmedikleri söylenebilir. Oysa motorlu taşıtı bulunan herkes yılda iki kez söz konusu vergiyi ödemekte ve diğer vergilere oranla bu vergiyi vatandaşlarımız daha fazla hissetmektedirler” dedi.

BU YIL İTİBARIYLA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NE (MTV) DAHİL ARAÇ SAYISI KAÇTIR?

Av. Cavit Arı; 1957 yılında yürürlüğe giren Türk Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ülkemizde yılın Ocak ve Temmuz aylarında eşit taksitler halinde ödenen bir vergi türüdür. MTV miktarı, aracın motor gücü, yaşı ve türü gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda  iki taksit halinde tahsil edilen bir vergidir. İlk taksit 31 Ocak, ikinci taksit ise 31 Temmuz olarak tahsil edilmektedir.

FETHİYE BELEDİYESİNDEN DASTAR VE KUZUGÖBEĞİ FESTİVALİ FETHİYE BELEDİYESİNDEN DASTAR VE KUZUGÖBEĞİ FESTİVALİ

Ancak bu yıl 15/7/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle, 15/7/2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacak ve ek MTV iki taksitte ödenecektir. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecektir” diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e MTV ve ödemeleriyle ilgili olarak;

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) dahil araç sayısı kaçtır?

2. Bugüne kadar ek MTV hariç, 31 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında kaç araç için MTV ödemesi yapılmıştır, ödeme oranı nedir?

3. Ek MTV olarak alınmasına karar verilen yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci taksit son ödeme tarihi olan 06 Eylül 2023 itibarıyla kaç araç için MTV ödemesi yapılmış, ikinci taksit son ödeme tarihi olan 30 Kasım 2023 itibarıyla kaç araç için MTV ödemesi yapılmıştır?

4.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme oranı nedir?

5.2023 yılında MTV’den ne kadar vergi toplanmıştır” diye sordu.

Editör: ADEM AYDIN