Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretim planlamasına dair açıklamalarda bulundu. Rüzgar, ülkede tarım ve hayvancılık sektörlerinde stratejik bir yaklaşımla üretimin planlanması ve yönetilmesi için yeni adımların atıldığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Türkiye'de tarımsal üretimin daha kontrollü, planlı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir döneme girildiğini belirtti. Üretim planlamasına konu ürün veya ürün gruplarının belirlenmesi, asgari ve azami üretim miktarlarının belirlenmesi, arz güvencesi, verimlilik, iklim değişikliği, arz talep miktarı ve yeterlilik oranlarına göre tarımsal üretim planlanmasının önemine vurgu yapan Rüzgar, bu çerçevede tarımsal faaliyet alanlarına göre havza veya işletme bazında üretim planlamasının yapılacağını aktardı.

BELEDİYE UYARDI; VERGİ ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 MAYIS BELEDİYE UYARDI; VERGİ ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 MAYIS

YENİ DÖNEMİN ÖNCELİKLERİ BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için belirlenen önceliklere değinen Rüzgar, sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, hayvancılık işletmelerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik yem üretimleri, tarla içi modern sulama sistemleri kullanılarak yapılan üretimler gibi başlıkların öne çıktığını belirtti. Özel mevzuat gereği münavebe zorunluluğu olan ürünler, çiftçi örgütleri tarafından ortak alanlarda yapılan üretimlerin planlamada öncelikli alanlara yerleştirileceğini ifade eden Rüzgar, bitkisel üretimde stratejik önem taşıyan ürünlerin belirlenmesi, hangi ürünün hangi havzada ne kadar üretileceğinin planlanması, arz talep dengesinin sağlanarak gıda güvenliğinin ve güvencesinin sağlanması gibi konular da planlama kapsamında yer alacağını söyledi.

HAYVANCILIKTA YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Hayvancılık alanında da stratejik ürünlerin belirlenmesi, nerede ne kadar üretileceğinin planlanması, küresel iklim değişikliğine uyum sağlayarak sürdürülebilirliğin temin edilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvansal ürün ihtiyacının karşılanarak ihracat odaklı büyüme gibi hedeflere odaklanılacağını ifade eden Rüzgar, mevcut hayvan varlığının korunması, verimliliğin artırılması, damızlık materyalde yerlilik oranının artırılması, birim hayvan başına verim artışı, küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi gibi konuların da hayvancılık stratejileri içinde yer aldığını ifade etti.

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM PLANLAMASI

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra su ürünleri üretim planlamasına da değinen Rüzgar, stratejik önem arz eden türlerin belirlenmesi, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek tür ve bölgelere göre ideal üretim miktarlarının belirlenmesi, arz talep dengesine göre gıda güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması gibi hususların planlama kapsamında ele alınacağını belirtti.

TKDK AVRUPA BİRLİĞİ IPARD HİBE DESTEKLERİ

Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak yatırımları desteklemek adına TKDK'nin Avrupa Birliği IPARD Hibe Desteklerinin önemine vurgu yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, söz konusu desteklerin önümüzdeki dönemde daha geniş bir kapsama yayılacağını ve Antalya'daki üreticilere yüzde 51 destek sağlayacağını belirtti. Bu desteklerin hayvan hastalıkları, yem üretimi, meyve sebze paketleme, güneşten elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılabileceğini kaydeden Rüzgar, tüm Türkiye gibi Alanya'da da tarımsal üretimin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetileceği yeni dönemin, üreticilere ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması beklediklerini anlattı. Rüzgar, "Yatırımcılar ve üreticiler, bu kapsamlı planlamalar ve desteklerle birlikte daha etkin ve verimli bir tarım ve hayvancılık süreci geçirecek" dedi.

Editör: ADEM AYDIN