Emir Timur"un Yezidin Mezarını Yıktırması

SICAKTAN BUNALAN MESİRE ALANLARINA KOŞTU SICAKTAN BUNALAN MESİRE ALANLARINA KOŞTU

   Sıfırdan Kendi Kurduğu "Büyük Timur İmparatorluğu" İle 3 Kıtayı Titretmiş

27 Sultana diz çöktürmüş

20 büyük seferin tamamını kazanmış

Yaptığı yüzlerce savaşın hiçbirini kaybetmeyerek tarihe adını "Yenilmez Hakan" olarak yazdıran, Sahipkıran Emir Timur.  Sibirya'da eksi 40 derecede, Hindistan'da 60 derecede savaşmış,

Katıldığı hiçbir savaşı kaybetmemiş

Yüzölçümü 40 milyon km olan Asyanın neredeyse tamamına hükmetmiş,

Avrupanın tüm krallarından biat mektubu almış

Osmanlı'nın 3 kez kuşatıp alamadığı İzmir'i 7 günde düşürmüş,

Cengiz Han'ın zorlu şartlar yüzünden geri döndüğü, İskender'in 6 yılda ele geçiremediği  Hindistan'ı 12 ayda fethetmiştir.

Ancak batı hayranı tarih İskender'e büyük,  Timur'a barbar demiştir.

Fakat unutmamalıdır ki,  tarihte hiçbir yerde "Timur yenildi" yazmaz!

   Timur'un tarihi Zafername'yi yazacak olan Nizamüddin Şami Şam'da yaşanan şöyle bir olayı aktarır.

   «Timur Şam'a girince devlet erkanına ve emirlere; biz işitmiştik ki bu memleket bir müddet Muaviye ve Yezid'in idaresi altında idi Bunlar daima ehl-i beyt'e ve peygamberin kızı Hz. Fatma ve damadı Hz. Ali'ye ve onların oğullarına zulmettiler. Şam ahalisi bunlarla beraber oldular. Bir taife peygamberlerinin ulusunun ümmetinden olsun, cehennem zindanı olan şirkten kurtulup cennet bahçesi gibi olan İslamiyete kavuşsun sonra da onun ailesine böyle zulümler yapsın. Bunu aklım almazdı. Ama Şam'ı görünce bu hakikat şimdi meydana çıktı. Çünkü böyle büyük bir şehirde sırf hava ve heves uğruna bu kadar büyük binalar, köşkler, bahçeler, semaya serçekmiş saraylar yaptıkları halde burada yatan peygamberin zevcelerinin kabirlerine bir adam çıkıp ta dört duvar bile çekmemiş. Allah böyle bir milletin başına bela vermeyip de kime versin. »

   Bu hadise, eserini 1503 tarihinde tamamlayan Osmanlı tarihçisi Edirneli Oruç Bey'in Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde şu şekilde aktarılmıştır: «Şam’ı alan Timur, Şam’da üzerlerine derme çatma kulübelerin yapılmış olduğu bazı mezarlar gördü. Kime ait olduklarını sorunca Sahabe'nin mezarları olduğunu öğrendi. Ama bu mütevazı mezarların hemen ilerisinde, Şam’daki Emevî Camii’nin yakınında bulunan Bâbü’s-sagîr Mezarlığı’ndaki kubbeli ve son derece gösterişli bir mezarın da Emevi halifesi Muaviye’nin oğlu olan ve Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin ile yakınlarının Kerbela’da şehit edilmesine sebebiyet veren Yezid’e ait olduğunu öğrenince hiddetlendi. Sahabe mezarlarının üzerine kulübeler kondurmuş, peygamber efendimizin torununu katletmiş bu adama da saray gibi mezar yapmışsınız diyerek Yezid’in türbesinin derhal yıkılmasını, toprağının elli arşın kazılarak Kızıldeniz’e dökülmesini buyurdu ve askerinden binlercesini getirerek Yezid’in mezarının üzerine işetti. Bu sırada Muaviye’nin mezarı da ortadan kaldırılmıştı. »

   Ruhu Şad Otağı Uçmağ olsun...

   Aşk ile Mehmet Özgür Ersan

Abdal Yesari

   Resim Timur'un büstü. Mikhail Gerasimov (1941).

F73E552D Dfb5 4Dc3 A8Fa A8704A1Ac2Ad

Editör: ADEM AYDIN