* Kadir Gecesinin Önemi

Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır.

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır...” (Bakara 185)

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik… Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır...” (Kadr 1-5)

* Kadir Gecesinin Fazileti

Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:

“... İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Fadlü leyleti’l-kadr, 1)

* Kadir Gecesi Ne Zaman❓

Resûlullah (sas), Ramazan’ın son on gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu:

ANTALYA İÇİN KURAKLIK ALARMI ANTALYA İÇİN KURAKLIK ALARMI

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününün tek sayılı gecelerinde arayın.” (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 3)

“Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27)

“O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179).

Ulema Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesindeki hikmeti;

Tüm Ramazanı ibadet şuuru içerisinde geçiren kulun Ramazanın feyzinden daha fazla istifade edeceği şeklinde yorumlar.

* Kadir Sûresinin Anlamı

* Peygamberimiz bu geceyi nasıl geçirirdi

* Kadir Gecesinde bizler neler yapabiliriz

Editör: ADEM AYDIN