Kaş Belediye Meclisi 1 Nisan Cuma günü saat 14:00’de toplanacak.
Kaş Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince ekteki gündem maddeleri görüşmek üzere 1 Nisan Cuma günü saat 14:00’de Kaş Belediye Toplantı Salonunda Nisan ayı meclis toplantısı yapmak üzere toplanacak.
KAŞ BELEDİYE MECLİSİ 1 NİSAN CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ
BELEDİYE GÜNDEMİ GÜNDEM
Açılış ve Yoklama.
Belediye Encümeni Seçiminin Yapılması.
İhtisas Komisyonu Oluşturulması.
  a)  Plan ve Bütçe Komisyonu
  b)  İmar Komisyonu
Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması.
Belediye Başkanının 2021 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut reklam üniteleri ile ilave yapılacak olan reklam
ünitelerinin üç yıldan fazla kiraya verilmesinin görüşülmesi
Kınık Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan C/5 ile C/6 numaralı Sanayi Dükkanlarının üç yıldan
fazla kiraya verilmesinin görüşülmesi.
1/1000 ölçekli Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri Değişikliği
konusunun görüşülmesi.
Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilmekte olan tesislerin yeni sezon fiyat tarifesi
güncellemesi konusunun görüşülmesi      
10­Dilek ve Temenniler.
11­Kapanış.