YENİ SEÇİLEN KAŞ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISINI YAPACAK

    KAŞ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINI 6 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ YAPACAK

  Yeni seçilen Kaş Belediye Meclisi 6 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’de Kaş Belediye Toplantı Salonunda Nisan Ayı meclis toplantısını yapmak üzere toplanacak.

   Kaş Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’da Kaş Belediye Toplantı Salonunda Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapılacak

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan tarafından yapılan açıklamada” Belediye meclisimizin 5393 sayılı belediye kanunun 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.04.2024 tarihinde cumartesi günü saat 14:00'da belediye toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.

KAŞ BELEDİYE MECLİSİ 6 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

1-) Açılış ve Yoklama

2-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 19. maddesi gereğince iki yıl süreyle görev yapmak üzere İki Adet Asil ve İki Adet Yedek Meclis Katibi Seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

3-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 19. maddesi gereğince iki yıl süreyle görev yapmak üzere İki Adet Meclis Başkan Vekili Seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

4-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Encümen Seçiminin Yapılması.

5-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 21. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere İhtisas Komisyonu Oluşturulması.

a) Plan ve Bütçe Komisyonu

b) İmar Komisyonu

6-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması konusunun görüşülmesi.

7-) Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne 2 asil 1 adet yedek üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

8-) Tarihi Kentler Birliği'ne 1 Asil 1 Yedek Üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

9-)  Akdeniz Belediyeler Birliği'ne 1 Asil 1 Yedek Üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

10-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 41. maddesinin 4. fıkrası gereğince hazırlanan Belediye Başkanı Mutlu ULUTAŞ'ın 2023 Yılına Ait Yıllık Faliyet Raporunun Görüşülmesi.

KAŞ SARlBELEN MAHALLESİ  MUHTARl ESKİ KİMLİKLERİN  DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MAHALLİYİ UYARDl KAŞ SARlBELEN MAHALLESİ  MUHTARl ESKİ KİMLİKLERİN  DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MAHALLİYİ UYARDl

11-) Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalamak Üzere 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 32. maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

12-) Dilek ve Temenniler

13-) Kapanış

Editör: ADEM AYDIN