19 Mayıs 1919 tarihi Türk Milleti için çok tarihi önemli bir olaydır.  Öyleki Türk Milleti için üzücü bir devrin kapanacağı son günler yaşanırken gelecek güzel günlerin yaşanacağı yeni bir günün başlangıcı olmuştur.

   l. Dünya Savaşı bitmiş Osmanlı Devleti de yenik sayılarak Mondros Mütarekesi ile antlaşma imzalamak zorunda kalmış, ülke parçalanarak ordusu dağıtılmış ve tüm yer altı ve üstü kaynaklarına el konularak ülke yavaş yavaş işgal edilmeye başlamıştı. İşte 15 Mayıs 1919'da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali kurtuluşa giden yolda bir adımın atılması gereken ilk olaydı. Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu ile başlayan bu uzun ve zahmetli yolda kurtuluşun ilk adımı bir gün sonra 16 Mayıs 1919' da Gazi Mustafa Kemal Paşanın İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayısta Samsuna varması ile yeni bir direnişin başlangıcı olmuştur. Mazlum devletlere örnek olacak bu hareket Amasya, Erzurum, Sivas kongreleriyle başlayan Kuvay-ı Milliye hareketi 4 yıla yakın sürecek kurtuluş savaşı ile zafer kazanılarak genç Türkiye Cumhuriyeti ile bu zafer taçlandırılmıştır. Sonrasında devletin idari, malî ve sosyal yapısında yasal değişiklikler yapılarak medeniyete giden yolda devrim niteliğinde dev adımlar atılmıştır. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti demokratik,  laik sosyal bir hukuk devleti olmanın verdiği teminatla medeni yasa olmak üzere tüm yasalarda kabul edilerek batı medeniyetine uygunluk sağlanmış,  seçme ve seçilme hakkı kadına tanınarak kadın-erkek eşitliği sağlanmış, ülke sanayi ve tarımda yapılan atılımlarla yeni fabrikalar açılarak hızla kalkınma yolunda sağlam adımlar sağlanmıştır. Bugün eğer sosyal hukuk devleti olarak huzur içinde yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal ve yakın silah arkadaşları olmak üzere kadın erkek o tarihte tüm emeği geçen Türk milletine borçluyuz. Onlar, Vatanın kurtuluşundan başka hiç bir şey düşünmediler. Hepsini bu vesile ile minnetle şükranla anıyoruz. Mekanları cennet ruhları şad olsun...

  Yeni Türk Gençliğine 19 Mayıs ruhunu çok iyi anlatmalıyız.  Gençliğimize Vatan sevgisini ve Millet sevgisini iyice öğretmeliyiz. Yok oluştan Dirilişe ve kurtuluşa giden bu kutlu yolu anlamak, anlatmak ve yaşatmak hepimizin vatandaş olarak görevimiz olmalıdır. Tarih her zaman tekerrürden ibarettir. Zayıf olduğumuz her zamanda emperyalist devletler yurdumuza göz sileceklerdir. Onun için yeniden işgal ve parçalanmaya gidecek kurtuluş savaşı yaşamamak için güçlü, uyanık ve hazırlıklı olmalıyız. Nice 19 Mayıslara...

  19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN.