05.Şubat. 2024
  25.Recep. 1445

بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmânirrahîm.
Esselamü aleyküm.
Hayırlı sabahlar.
Rabb'im CC. Ahir ve
akıbetimizi  hayr eylesin
Dua ve tefekkür ile.
━━━━━༺۵༻━━━━━
AYET-İ KERİME
Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o! (Nisâ, 4/38)
━━━━━༺۵༻━━━━━
HADÎS-İ ŞERÎF
Kişinin, din kardeşinin gıyabında yaptığı duaya karşılık verilir.
(İbn Mâce, "Menâsik", 5)
━━━━━༺۵༻━━━━━
SOHBET
“Kişinin ameli az olsa da şu dört şey kişiyi üstün mevkilere yükseltir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır.” 
Cüneyd-i Bağdadi {k.s..}

Cihad, yani düşmanla dövüşmek nasıl farz ise, memleketimizin içinde bulunan gerek Hristiyan ve gerekse dinsiz, ahlaksız, itikatsız kimselerle mücahede edip ilmî bir şekilde onları kötülüklerden ve mazarratlarından men ederek ıslahları için ne lazımsa, öylece çalışmak da farzdır.
 Mehmed Zahid KOTKU (k.s.)