Rabbimizden razı olduğu ve kabul ettiği kâmil iman ve o imanın gereği olan Salih amel, ibadet ve itaatle birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık duası, temennisi ve niyazı ile sizi kalbî muhabbetlerimle selâmlıyorum:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

GÜNÜMÜZ HAYIR VE BEREKETLERLE DOLU, MÜBAREK OLSUN. ÂMİİİNN

Bugün 09.05 2024 Perşembe günü 1445 Zilkade ayının biri. Zilkade ayına girmiş bulunuyoruz, inşaALLAH.

Zilkade (ذو القعدة) Hicrî/kamerî yılın on birinci ayı olup, Şevvalden sonra, Zilhicce’den önce gelir. Haram aylardan olduğu için “Zü’l-ka’deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Diğer haram aylar: Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Câhiliye Arapları bu ay girdiğinde kutsallığına karşı saygılarından dolayı savaş ve saldırıyı, kötü söz ve kötü davranışı, hatta hayvanları için otlak aramayı bırakmaları sebebiyle bu ayın “oturmakla geçen ay, oturma zamanı” anlamında “Zü’l-ka’de” diye adlandırıldığı nakledilmektedir.

Hz.İbrâhim (A.S.) ile Hz.İsmâil (A.S.)ın Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz.Mûsâ için yarılması, Hz.Yûnus (A.S.)ın balığın karnından çıkması, Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında zikredilmektedir.

İslâm tarihinde Zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek/Ahzâb Gazvesi, Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimizin Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretül-kazâ, Resûlullah (S.A.V.) efendimizin Meymûne binti Hâris ile evlenmesi zikredilebilir.

Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için Zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.

Zikade Ayında Oruc

Mucibe el-Bahiliyye’nin babası veya amcasından yaptığı rivayete göre, Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, mübarek üç parmağını yumup açarak işaret edip:

صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك

“Haram yani  hürmet gösterilmesi gerekli olan aylardan bu kadar, yani üç gün oruç tut ve terket.” (Ebû Dâvud, Sıyam:54, No:2428, 1/738)  buyurmuşlardır.

Görülüyor ki Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz haram aylarda oruç tutmayı teşvik etmişlerdir. Zilkade ayı da, o haram aylardan birisidir.

Bu Perşembe, Cuma Ve Cumartesi Günlerinde Oruçlu Olalım

Tutulacak bu orucun Zilkade ayının ilk Perşembe, Cuma ve Cumartesi olması, yani bu günlerde oruç tutmak müstehaptır, büyük sevabı vardır. Şöyleki:

Enes b. Malik ( R.A ) rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة تسعمائة سنة

 “Her kim, haram aylarda: Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere, üç gün oruç tutarsa, kendisine dokuzyüz sene ibadet sevabı yazılır.”(Temmam b. Muhammed er-Razî, el-Fevaid, Es-Savm: 25, No: 589, 2/195)

 Enes b. Malik (R.A.)den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة سبعمائة سنة

“Her kim, haram aylardan: Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere, üç gün oruç tutarsa, kendisine yediyüz sene ibadet sevabı yazılır.” (Beyhekî, Fezailul-Evkât, No: 308, 537) buyurmuşlardır.

Enes b. Malik (R.A.)den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة ستين سنة

“Her kim haram aylarda: Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç gün oruç tutarsa ona altmış yıllık ibadet sevabı yazılır.” (Heysemî, Mecmeuz-zevaid, No:5151,  3/191) Buyurmuşlardır.

Bu hadîs-i şerîf, Taberânî’nin rivayetinde:  “كتب له عبادة سنتين =  İki yıllık ibadet sevabı yazılır.” (Taberânî, El-Mu’cemul-Evsat, No: 1789, 2/219) Şeklindedir.

ALLAH Teâlâ’nın saygılı kıldığı dört aydan birincisi olan Zilkade ayında Müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları, bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir, tefekkür ve ibadetle süslemeleri, haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları, İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları beklenir.