105 yıl önce batmakta olan bir imparatorluk ve kaybolmakta olan bir ulusun önce kendi korkak ve rehin alınmış yönetimine  sonra 7 düvele yani Avrupa’nın gelişmiş sömürgeci devletlerine bir başkaldırısının  başladığı gündür.

   İmparatorluğun batılaşma uygulamaları nedeniyle açtığı modern okullarda yetişen genç, iyi eğitim alan, gözü kara ve vatansever askerler bu kötü gidişata dur demek için Mustafa Kemal’in etrafında  kenetlenmişlerdir. Anadolu’da toplanan kongrelerde vatansever  düşünceli insanlar “ vatanın kurtarılması” noktasında birleşmişler ve impraratorluk yönetiminin her türlü baskısına rağmen halk “ milli mücadeleye” destek vermiştir. Vatanı ve özgürlüğü, dini değerleri kurtarmak için azimle ve  inançla yapılan bu mücadele başarı ile sona ermiş ve ülkeyi kurtaran bu kadrolar  yeni devletimizi kurmuşlardır. Geçmiş tarihimiz herkesin bildiği bir konudur. Ancak tarih hep kendini tekrarlar. 1915 yılında gemilerle, kamyonlarla gelen sömürgeci devletler bugün” kültür işgaliyle, sivil şirketleriyle, markalarıyla “ ülkeyi manevi olarak işgal etmişlerdir.

   Bugün hepimiz küresel sömürgeci şirketlerin oyuncağı gibi olduk. Onlar ne ye derse onu yiyoruz, onlar hangi marka neyi giy diyorsa onu giyiyoruz. Onlar hangi telefonu al diyorsa onu alıyoruz. Onlar bizi TV, gazete ve sosyal medyalarıyla yönetiyorlar. Toplum  ve aile bağları yok edildi, bireysel düşünen ve kişisel çıkarına göre yaşayan, anlayışsız ve duyarsız kitleler oluşturuldu. Neye sevineceğize ve neye ağlayacağımızı küresel şirketler karar veriyor.

  Gemi, tank, top ve askerle yapılan işgalleri” vatan aşkı ve iman gücü “ile sonlandırmak her zaman yapılabilir ama “ kültür işgaline teslim olmuş bu nesilleri korumak ve kurtarmak çok zor bir iştir.

Bu konuda  iyi yetişmiş, duyarlı genç yeni “ vatanseverlere” ihtiyaç vardır.    

    Bu manevi işgali sonlandıracak vatanseverler, milli şuur ve iman gücü bu topraklarda her zaman yeniden filizlenebilir.

    100 sene önce bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen “ milli direnişi ve ulusal kurtuluş savaşını” kazanan bu milletin ben bir gün bu kültür işgaline” karşı da bir mücadeleye gireceğini düşünüyorum.