Kıymetli Kaşlı Hemşehrilerim,

2024 yılı kurban bayramı arefesindeyiz. Her birimiz bir heyecanla bayrama hazırlanmakta ve kurbanlarımızı hazırlamaktayız. Bu vesileyle kurban ibadetimiz hususunda sizlerle biraz hasbihal etmeyi uygun gördük. Hüsn-ü kabülünüzü rica ediyorum.

Kurban kelime olarak yaklaşmak-yakınlaşma vesilesi olan şey demektir. İstilahi manası belirli günlerde (kurban bayramı )belli bir hayvanın( sığır deve koyun keçi) ibadet maksadıyla kanının akıtılması demektir.

Kurban ibadeti bir ritüel olarak ilk insandan itibaren bütün din ve toplumlarda görülmektedir. Bu hususta Kuranı Kerimde Hz. Ademin iki oğlunun kurban sunduğu ve bunlardan birisinin kurbanının kabul edildiği diğerinden kabul edilmediği maide  süresi 27. ayette anlatılmaktadır.

Kurban ibadetinden maksat Allah Tealanın rızasını kazanmaktır.  “Kurban “ Allah Tealaya yakınlaşmaya vesile olan şey demektir.

Kurban ibadeti ancak belirli bir hayvanın belirli günlerde besmeleyle Allah rızası için kanının akıtılması suretiyle yerine getirilebilen bir ibadettir.

Allah Teala hac süresi 28 ve 34.ayetlerde Allah’ı anmamız için bizlere nimet olarak verdiği hayvanlardan kurban etmemizi emretmektedir.  Peygamber efendimize Kevser süresinde “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” diye emredilmektedir.

Kevser süresindeki kurban kes emri için kullanılan kelime arap lügatinde boğazlamak  süretiyle hayvan kesmek için kullanılan “nhr-nehr” kelimesidir. Ayrıca bu emri yerine getiren Peygamber Efendimiz ve onu takip eden ashabı kurbanlarını besmele ile ve  boğazlamak süretiyle kurban etmişlerdir. Fiili olarak kurban ibadetinin yerine getirilişi peygamber efendimiz tarafından açıklanmıştır. Fakir fukaraya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez ancak sevaptır. Sadaka veren sadaka sevabı alacaktır. Kurban kesip etinden fakirlere tasadduk eden kişi hem kurban kesme hem de sadaka verme sevabı alacaktır.

Kurban ibadetinden temel maksat Rabbimizin emredip razı olduğu şekilde rızasına ulaşmak için kurban kesmektir. Allah Teala Hac Süresi 37. ayette kesilen kurbanlardan Allaha ulaşan şeyin insanların Allah’dan sakınma duygusu olduğunu haber vermektedir.

Kurban ibadeti  Sadaka ve fakire yardımdan daha ayrı bir ibadettir.   Kurban ibadetinin bir yönü Rabbimizin rızası için belirli bir hayvanı kurban etmek olduğu gibi bir diğer yönü fakir fukaranın gözetilmesi, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleştirilmesidir. Rabbimiz hac süresi 28. ayette kestiğimiz kurbanlardan bizim yememizi ve ikram etmemizi istemektedir.

Değerli Kaşlılar,

kurban ibadeti bölgemizde temelini sünnetten alan güçlü bir kültür olarak yaşamaya devam etmektedir.  Hanefi mezhebince Kurban kesmek vaciptir. Hz. Peygamber Efendimiz”kurban kesme imkanı olduğu halde kurban kesmeyen kişi bizim namazgahımıza yaklaşmasın “ buyurmuştur. Kurban kesmek kadar önemli olan bir diğer şey ise kurban etinden misafir komşu ve ihtiyaç sahiplerine ikram etmektir.

İhtiyacı bulunmayan kardeşlerimizin ülkemizdeki ve yurt dışındaki muhtaç insanları gözeterek kurban bağışında bulunması insani ve vicdani olarak çok isabetli olacaktır.  Diyabet işleri başkanlığımızın bu husustaki kampanyasına camilerimiz,müftülüğümüz ve online bağış yoluyla ulaşılabilmektedir.

Değerli hemşehrilerimiz,

16 haziran pazar günü Kurban Bayramını ilk günü olup dört gün sürecektir. Kurbanlarımız 1. günü bayram namazından sonra kesilmeye başlanacaktır. Kurban bayram namazından önce kurban kesilmez. Kurban bayram namazımız saat sabah 06 16 da eda edilecektir.

Siz kıymetli kaş halkımızın ve bütün vatandaşlarımızın  bayramını tebrik eder kurbanlarımızın makbul olması  huzur ve afiyet içerisinde bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ederim.

Can bula cananın bayram u bayram ola

kul bula sultanın bayram u bayram ola