Kıymetli Kardeşlerim,

Evveli rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş imkan ve müjdesi olarak müminlere bağışlanan Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Tuttuğumuz oruçlarımız Kur’an tilavetlerimiz, iftar ve sahurlarımızla sadaka ve zekatlarımızla mübrek ramazan ayını ihya etmeye çalıştık. Rabbim kabul eylesin. Ramazan ayı biz müminlere Rabbimizin merhametini ve mağfiretini müjdeleyen onun rızasını kazanabileceğimiz makbul ibadetlerin (oruç,teravih,iftar,sahur,Kur’an hatmi, fıtır sadakası, zekat, sabır, irade eğitimi..) içinde toplandığı en müstesna ve en mükemmel bir fırsattır.

Ramazan ayını özel kılan asıl şey alemlere hidayet ve kurtuluş müjdesi olarak gönderilen hakla batılı ayıran hidayetin (kurtuluş, dünya ve ahret saadeti) ayrıntılı olarak beyan edildiği Kur’an-ı Hakimin bu ayda indirilmiş olmasıdır( Bakara 185.ayet)

İnsanlık tarihinin dahi en müstesna ve önemli hadisesi Kur’anın indirilişidir. İnsanlık bu dünyada başıboş ve gayesiz yaratılmamıştır. Kainatın muhkem bir dengesi ve bilinci olduğu gibi biz insanlar ne boşuna yaratıldık ne de başıboş bırakılacak değiliz. Halife olarak yeryüzünde iskan eylediği insanı Allah Teala yardımsız ve çaresiz bırakmamış indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler vasıtasıyla hakikatin bilgisini lütfetmiştir. Bu hakikat yeryüzünde ve göklerde tek bir ilahın olduğu(tevhid) ve ahret hayatının(ölümden sonra diriliş ve hesap günü) şüphesiz bir gerçek olduğudur. İşte Kur’an bu hakikati en ince tefrruatına kadar şüpheye yer bırakmaksızın haber veren hakla batılı ayıran hakikatin bilgisi olarak Allahın bize ulaştırdığı kurtuluş müjdesi ve reçetesidir.

Allah Teala çok merhametlidir. Kuran-ı Kerim’de merhameti kendisine en gerekli şey kıldığını (Enam süresi 54. ayet) haber vermektedir. İndirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler insanlığı muhtaç olduğu kurtuluşa kavuşturmak içindir. Elbette ki Allah Teala müminler için daha çok merhametlidir. Bu merhamet, sevgi ve şefkatinin bir tezahürü olarak Ramazan ayını bizlere lütfetmiştir.

Merhemetinin en engin tezahürlerinden birisi de bu ayın içinde Kuran’ın indirilidiği gece olan Kadir gecesidir. Kuran’ı Kerimde Kadir süresi bu müstesna olayı anlatır. Bismillahirrahmanirrahim, Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.﴾1﴿ Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!﴾2﴿Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.﴾3﴿Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.﴾4﴿O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.(5)

Değerli Kaşlı Hemşehrilerim,

Allah Tealanın sonsuz lütf-i kereminden bizlere bağışladığı bu müstesna geceyi ihmal etmek bir mümin için düşünülemeyecek bir gaflettir. Rabbimizin rızasını kazanma fırsatını kaçırmayalım. Ramazanın son on gününde kadir gecesini aramamızı yani gecelerini ihya etmeye çalışmamızı Efendimiz Muhammed Mustafa(sav) tavsiye etmektedir. Ayrıca Ramazanın 27.gecesi, yani bu gece Kadir gecesi olma ihtimali çok yüksektir. Bu imkan ve fırsatı bir daha yakalayacağımız meçhüldür. Bu gecede tövbe etmeli, dua etmeli Allah Tealaya hamdetmeliyiz.

Kıymetli Kardeşlerim,

Allah'ın biz mümin kullarına ikramı olan Ramazan bayramını 10 Nisan Çarşamba günü hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Siz değerli kardeşlerimizi hem Kadir gecesinde hemde bayram namazında camilerimize bekliyoruz. Bayram sevincini hep birlikte tatmayı ve yaşamayı ümid ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kadir gecenizi tebrik eder, Allah’ın inayetinin selametinin Kaş’ımıza, Antalya’mıza, Türkiye’mize, Aziz Milletimize ve tüm insanlığa olmasını dilerim.